ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN – ĐÀ NẴNG


ĐÀ NẴNG - VINPEARL NAM HỘI AN - ĐÀ NẴNG

I. Bảng giá.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 1 Chiều 450.000
VNĐ
550.000
VNĐ
750.000
VNĐ
 2 Chiều 850.000
VNĐ
1.050.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ

 

Bạn muốn đặt xe này?

Chi tiết đơn hàng

Lộ trình:

Khách hàng:

Số điện thoại:

Ngày đi:

Số chỗ:

Chiều đi:

Đơn giá
: 0

Tổng cộng
: 0
Quay lại