ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – ĐÀ NẴNG


ĐÀ NẴNG - MỸ SƠN - ĐÀ NẴNG

I. Bảng giá.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
8h/100Km 850.000
VNĐ
950.000
VNĐ
1.400.000
VNĐ

 

Bạn muốn đặt xe này?

Chi tiết đơn hàng

Lộ trình:

Khách hàng:

Số điện thoại:

Ngày đi:

Số chỗ:

Chiều đi:

Đơn giá
: 0

Tổng cộng
: 0
Quay lại