Trang chủ / Thuê xe máy / Xe tay ga
1/ Trước khi nhận xe máy, quý khách vui lòng để lại một trong các loại giấy tờ sau : Giấy CMND (hoặc) Hộ chiếu (đ/v khách ngoài thành phố Đà Nẵng) Giấy giới thiệu của Khách sạn quý khách đang lưu trú. Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc 1 giấy tờ khác…
Xem thêm

Honda Vision

1/ Trước khi nhận xe máy, quý khách vui lòng để lại một trong các loại giấy tờ sau : Giấy CMND (hoặc) Hộ chiếu (đ/v khách ngoài thành phố Đà Nẵng) Giấy giới thiệu của Khách sạn quý khách đang lưu trú. Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc 1 giấy tờ khác…

Honda Lead

1/ Trước khi nhận xe máy, quý khách vui lòng để lại một trong các loại giấy tờ sau : Giấy CMND (hoặc) Hộ chiếu (đ/v khách ngoài thành phố Đà Nẵng) Giấy giới thiệu của Khách sạn quý khách đang lưu trú. Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc 1 giấy tờ khác…

Yamaha Nouvo lx

1/ Trước khi nhận xe máy, quý khách vui lòng để lại một trong các loại giấy tờ sau : Giấy CMND (hoặc) Hộ chiếu (đ/v khách ngoài thành phố Đà Nẵng) Giấy giới thiệu của Khách sạn quý khách đang lưu trú. Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc 1 giấy tờ khác…

Honda Click

1/ Trước khi nhận xe máy, quý khách vui lòng để lại một trong các loại giấy tờ sau : Giấy CMND (hoặc) Hộ chiếu (đ/v khách ngoài thành phố Đà Nẵng) Giấy giới thiệu của Khách sạn quý khách đang lưu trú. Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc 1 giấy tờ khác…

Attila Elizabeth

1/ Trước khi nhận xe máy, quý khách vui lòng để lại một trong các loại giấy tờ sau : Giấy CMND (hoặc) Hộ chiếu (đ/v khách ngoài thành phố Đà Nẵng) Giấy giới thiệu của Khách sạn quý khách đang lưu trú. Giấy phép Đăng ký kinh doanh hoặc 1 giấy tờ khác…
Zalo: 0705 688 799
Đã copy số điện thoại vui lòng dán vào zalo.