ĐÀ NẴNG – TP HUẾ TRONG NGÀY – ĐÀ NẴNG


ĐÀ NẴNG - TP HUẾ TRONG NGÀY - ĐÀ NẴNG

I. Bảng giá.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
1 chiều 900.000
VNĐ
1.000.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ
2 chiều 1.550.000
VNĐ
1.800.000
VNĐ
1.950.000
VNĐ

Bạn muốn đặt xe này?

Chi tiết đơn hàng

Lộ trình:

Khách hàng:

Số điện thoại:

Ngày đi:

Số chỗ:

Chiều đi:

Đơn giá
: 0

Tổng cộng
: 0
Quay lại