ĐÀ NẴNG – ĐÈO HẢI VÂN – LĂNG CÔ – ĐÀ NẴNG


ĐÀ NẴNG - ĐÈO HẢI VÂN - LĂNG CÔ - ĐÀ NẴNG

I. Bảng giá.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 2 chiều 650.000
VNĐ
750.000
VNĐ
1.300.000
VNĐ

 

Bạn muốn đặt xe này?

Chi tiết đơn hàng

Lộ trình:

Khách hàng:

Số điện thoại:

Ngày đi:

Số chỗ:

Chiều đi:

Đơn giá
: 0

Tổng cộng
: 0
Quay lại