ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – ĐÀ NẴNG


ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - ĐÀ NẴNG

I. Bảng giá.

Quãng đường 4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều850.000
VNĐ
1.100.000
VNĐ
1.200.000
VNĐ

 

  Bạn muốn đặt xe này?

  Chi tiết đơn hàng

  Lộ trình:

  Khách hàng:

  Số điện thoại:

  Ngày đi:

  Số chỗ:

  Chiều đi:

  Đơn giá
  : 0

  Tổng cộng
  : 0
  Quay lại