ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – NÚI THẦN TÀI – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều800.000
VNĐ
900.000
VNĐ
1.400.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 1 chiều250.000
VNĐ
300.000
VNĐ
500.000
VNĐ
2 chiều500.000
VNĐ
600.000
VNĐ
900.000
VNĐ

ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG – ĐÀ NẴNG

Thời gian4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 1 buổi (5 tiếng)250.000
VNĐ
300.000
VNĐ
400.000
VNĐ

ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG – NGŨ HÀNH SƠN – ĐÀ NẴNG

Thời gian4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều450.000
VNĐ
500.000
VNĐ
750.000
VNĐ

ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều450.000
VNĐ
600.000
VNĐ
800.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường 4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều750.000
VNĐ
900.000
VNĐ
1200.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – ĐÈO HẢI VÂN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 2 chiều650.000
VNĐ
700.000
VNĐ
900.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – ĐÈO HẢI VÂN – LĂNG CÔ – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 2 chiều750.000
VNĐ
850.000
VNĐ
1.300.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – HẢI VÂN – LĂNG CÔ – TP HUẾ TRONG NGÀY – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều1.400.000
VNĐ
1.600.000
VNĐ
2.000.000
VNĐ

ĐÀ NẴNG – HÒA PHÚ THÀNH – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều600.000
VNĐ
700.000
VNĐ
1.100.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
1 chiều 250.000
VNĐ
300.000
VNĐ
450.000
VNĐ
2 chiều500.000
VNĐ
600.000
VNĐ
800.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – LÀNG BÍCH HỌA TAM THANH – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều1.000.000
VNĐ
1.100.000
VNĐ
1.300.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – LÀNG BÍCH HỌA TAM THANH – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều1.100.000
VNĐ
1.200.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ

ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 2 chiều600.000
VNĐ
800.000
VNĐ
1.100.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
8h/100Km700.000
VNĐ
800.000
VNĐ
1.100.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều950.000
VNĐ
1.050.000
VNĐ
1.600.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
2 chiều 600.000
VNĐ
700.000
VNĐ
1.000.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – TP HUẾ TRONG NGÀY – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
1 chiều900.000
VNĐ
1.100.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ
2 chiều1.250.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ
1.900.000
VNĐ

ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 1 Chiều400.000
VNĐ
450.000
VNĐ
600.000
VNĐ
 2 Chiều750.000
VNĐ
850.000
VNĐ
1.200.000
VNĐ

 

ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN – PHỐ CỔ – ĐÀ NẴNG

Quãng đường4 chỗ7 chỗ16 chỗ
 2 Chiều950.000
VNĐ
1.050.000
VNĐ
1.400.000
VNĐ